Orquestra Àrab de Barcelona. Maktub.

04 d'octubre de 2009
a Vilafaranca del Penedès
de 19:00h a 22:15h
Auditori Municipal
AV. Catalunya, de, 015


Comentaris