Dosha

Dosha i els elements

A la filosofia Ayu-rveda es contemplen diferents tipus de personalitat i, aquesta, es manifesta en una persona o una altra. Aquesta personalitat, que s’anomena Dosha, ve determinada per la manera en què es combinen els elements.

Partint d’aquesta idea, Farasha ha creat un espectacle diferent dels anteriors amb la intenció de despertar la intuïció de les persones i deixar-les portar per la seva visió més subjectiva i emocional. Hem creat, així, un espectacle on s’explica, a través de la dansa, què són els elements, com es transformen, quins sentiments desperten i què simbolitzen, amb l’objectiu final d’unir-los tots i arribar a l’harmonia.

L’espectacle consta de sis coreografies principals que estan enllaçades subtilment per balls de transició, de manera que la percepció de l’espectador és de continuitat i evolució. Una cançó és fon en una altre com les danses que s’hi representen. I així mateix succeeix en la video-projecció que les acompanya.

El ball inicial representa el tot. La relació entre els elements i el caos. Aquesta dansa simbolitza el despertar d’aquestes substàncies per tal de, després, poder desenvolupar-se.

El primer element que comença a renéixer és l’aigua. Símbol de vida, fluïdesa, tranquil·litat, recolliment, suspensió... però també d’inconstància.

En segon lloc, l’aire. A través del moviment de teles i vels s’expressa l’energia espiral. L’aire és dispersió però, també, amplitud i llibertat.

Seguidament, la terra. Amb moviments forts, marcats amb precisió i fortalesa la simbolitzem.
Terra, sinònim de fertilitat, poder, aferrament, control, racionalitat i temprança.

Aquesta temprança evoluciona cap a la passió, temperament, energia explosiva, destrucció i calor que ens transmet el foc.

De les cendres del foc sorgeix la unió dels elements en equilibri, Dosha. Terra, aire, aigua i foc es relacionen en conjunció.

...és possible que al final de l’espectacle cadascú es senti identificat en un o altre element. Potser, tot depèn del seu Dosha...

Comentaris